informatieblad premiehuur, duohuur, huurduo, huisdelers, premiehuurwoning, premieh,  duohuurwoning

Alleenstaand samenwonen

 

Door huurtoeslag bij vrije sector woningen bereikbaar te maken voor alleenstaanden die met één vriend of één vriendin samen één zo’n woning willen delen, wordt duohuur een door de overheid toegestane woonvorm en creëert zo meer woongelegenheid.

Het is dringen op de huidige woning-markt. Tweeverdieners kunnen kiezen tussen een koopwoning of een huurwoning in de vrije sector. Alleenstaanden hebben die keuze veelal niet. Met nieuwe hypotheekregels en alsmaar stijgende huizenprijzen behoort een koopwoning voor hen momenteel niet tot de mogelijkheden. Op de huurmarkt is voor alleenstaanden met een jaarinkomen tot 37.000 euro ook al geen plek meer. Hoe kan dat? De overheid heeft toch een zorgfunctie met betrekking tot wonen? In artikel 22 lid 2 van de grondwet staat: ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’. Laten we eens verder kijken waarom het voor alleenstaanden tegenwoordig zoveel moeilijker is om een geschikte huurwoning te vinden. Dat heeft op hoofdlijnen vier oorzaken.


De eerste oorzaak is een schreeuwend tekort aan betaalbare huurwoningen, zo’n 200.000 sociale huurwoningen om pre-cies te zijn. Tot 2025 verdwijnen er alleen al door verkoop nog zo’n 225.000 extra, zo voorspelt het rapport ”De staat van de volkshuisvesting van 2017” van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Terwijl de groep huurders die in aan-merking komt voor sociale huur tussen 2009 en 2015 met maar liefst 350.000 huishoudens toenam.

De tweede oorzaak is het inkomen. Alleenstaanden met een (modaal) bruto jaarinkomen tot 37.000 euro (bruto 2.840 p/mnd) kunnen sinds enkel jaren niet meer terecht in de vrije sector met huurprijzen vanaf 710 p/mnd. Dit komt mede door een voor hen beschermende inkomensnorm met een minimale salariseis van 4 keer de kale huur. Zij zijn daarom volledig aangewezen op sociale huurwoningen. 


De derde oorzaak is het snel groeiende aantal alleenstaanden. Telde ons land er zeventig jaar geleden nog 300.000, nu zijn dat er 3 miljoen. Dat zullen er over dertig jaar 3,6 miljoen zijn, schat het Centraal Bureau voor de Statistiek.


De vierde oorzaak is de bezettingsgraad. Waarom woont een alleenstaande tegenwoordig op minstens 70m2, terwijl een gezin met 6 personen comfortabel op 150m2 kan wonen? Wij wonen nu veel ruimer dan vroeger. In 1950 was er per persoon gemiddeld 16m2 beschikbaar; in 2000 was dat met 39m2 bijna tweeëneenhalf keer zoveel. Het was in die tijd normaal om bij iemand 'in te wonen'. Meerdere personen deelden zo één huis.

De oorzaken zijn nu helder, waardoor de volgende vraag ontstaat: ‘waarom heeft een alleenstaande, die qua inkomen in aanmerking zou komen voor huurtoeslag (huursubsidie), maar geen sociale huurwoning kan vinden, géén recht op huurtoeslag als hij of zij noodgedwongen een woning in de vrije sector moet huren?’


Het antwoord is eenvoudig: gebruik-maken van dit recht op huurtoeslag bij vrije sectorwoningen is al enkele jaren mogelijk. De Belastingdienst mag als grondslag bij de berekening van huurtoeslag namelijk gebruikmaken van het enkele inkomen van een hoofdhuurder en zal niet langer uitgaan van een ‘gezamenlijk’ inkomen, als maximaal twee alleenstaanden als een huurduo (1 hoofd-huurder en 1 onderhuurder) één woning willen delen en dit samen met de verhuurder schriftelijk goed vastleggen (e.e.a. staat duidelijk uitgelegd op www.premiehuurwoning.nl). Elke bewoner beschikt dan over één of meerdere privé kamers en men deelt de keuken, woonkamer, badkamer, het balkon en dergelijke. 

Alleenstaand samenwonen dus.

 Ga direct naar:

www.premiehuurwoning.nl

Logo voor premiehuur, duohuur, huurduo, huisdelers, premiehuurwoning, premieh,  duohuurwoning

© 2008 - 2018 Premiehuurwoning.nl is een onderdeel van Gies B.V.